Legging, sliping og behandling av eik mønstergulv

1.


 
EikgulvLegging av eikgulv
Vi finner midten av rommet, og legger gulvet derfra.

2.


Eikgulv TorsgateEikrammeNår gulvet inni rammen er lagt, skjæres rammen til og legges.

3.


Sliping og behandling:


Sliping av eikgulvBehandling av eikgulvDeretter slipes og behandles gulvet.


...Og man får et eksklusivt tregulv

Ekslusivt eikgulv på Torsgate