Heltregulv plank - stav

 
 Når du velger et tregulv er det viktig at kvaliteten på gulvet er bra, men forholdene på stedet er også meget viktig.

FØR DU LEGGER HELTREGULV skal bygget ha vært lukket minst en uke 

Romtemperaturen bør ligge på 18-20 grader. Gunstig kuftfuktighet er 40-60% RF.  Tregulv er hydroskopisk ( vil alltid prøve å tilpasse seg omgivelsene) og en RF på 40-60%  gjør at gulvets fuktinnhold er i likevekt med omgivelsene. Dette er meget viktig for å minske ekspansjon og krymping. 
UNDERGULVET må være plant. + - 2 mm pr. 2 m er å foretrekke. Gulvet må fuktissoleres hvis det er fare for oppstigende fukt. Ekspansjonsfuger skal benyttes ved  klimatiske forskjeller i undergulvet og ved ekspansjonsspalter i undergulvet. I norge er en fuktighet i gulvet på  ca 7-8% å foretrekke.  Noen dumper gulv med fuktinnhold på 11-12%, da hjelper det lite at det er billig.

Plank er hele bord, normalt ca 20mm tykke og varierende bredde og lengde.  Brukes til å lage plankegulv, skipsgulv etc.  Stavene er mindre. De kan legges i fallende lengder, men brukes for det meste til å lage mønstergulv som ruter, fiskebein etc. 

Trenden er helt klart i favør av mer "skreddersøm".  Det koster selvfølgelig  noe mer enn et vanlig parkettgulv, men gir et helt annet inntrykk. 

Parkett plank også kalt multiplank er et flerskikts gulv som er meget stabilt. Sliteskiktet er tilnærmet likt som på et heltregulv.  Multiplanken kan være ferdig behandlet eller ubehandlet.  Fordelen med ubehandlet multiplank er at du selv velger behandling etter at gulvet er lagt.  Parkett plank behandlet med Ecowood Naturale gir et fantastisk  ubehandlet  utseende.
 
 

EIK STAV (2)