Ulik behandling av tregulvFerdig slipt gulv - overflatebehandling av tregulv
Vi har flere valg når det gjelder etterbehandling av et ferdig slipt gulv. Skal vi velge olje, hardvoksolje eller lakk.
De forskjellige behandlingene har forskjellige egenskaper og valget handler om hva vi prioriterer.  I de senere år har en ny type etterbehandling som  kalles Naturale kommet til markedet.  I fjor kom Ecowood Naturale. Du finner ikke maken. Det unike her er at det kan klassifiseres som lakk, men ser ut som om gulvet er ubehandlet.  Det virker også ubehandlet når man går på gulvet.     Olje og harvoksolje har stort sett de samme egenskapene som oljelakk når det gjelder gulning.  De gulner ekstrem mye mer enn moderne  lakker som er basert på kjemi.       Vil man ha et lyst gulv bør man unngå disse produktene. Det hjelper lite med hvitpigmentering.   Foto av hvitpigmentert furugulv viser hvorfor man bør unngå oljelakk/hardvoksolje/olje hvis man vil beholde et lyst gulv. Du risikerer å ende opp med et gulv som er det motsatte av det du ønsket.  Vi har showroom der du kan se hvordan dette  utvikler seg.  Da kan du ved selvsyn vurdere den informasjonen du har fått.  Garantert nyttig.  Bilde  viser forskjellige overflatebehandlinger.  Etter bare 1 år er disse forskjellene vesentlig større.  Alle overflatebehandlinger gulner forskjellig.
 
Furuplank forskjellig behandling
Farging av tregulv
For bargulv fungerer hvitpigmentering av lakk bra. Når det gjelder løvtre blir det ikke fullt så bra. Da kan man benytte fargede gulvoljer. Disse egner seg bra til dette formålet.  Det kan være en fordel med beskyttelse over et farget gulv.  Man kan jo tenke seg resultatet når man begynner å  slite på fargen.

Vedlikehold og etterbehandling av tregulv
Det hevdes som en fordel at oljene kan punktutbedres og at lakk ikke har denne fordelen.  Dette var vel  riktig før. 
Våre lakker kan punktutbedres på en mye enklere måte enn å reolje et gulv.  Vi allierer oss med internsjonale firmaer som ligger langt fremme når det gjelde å fremskaffe nye produkter.  Dette er selvfølgelig ikke de billigste produktene. Ønsker man det rimeligste må man kjøpe gårsdagens. Oljelakk f.eks. er billig, men gulner langt mer enn de produktene vi bruker.  Siden disse produktene var populære har det kommet både internet, mobiltelefoner og smarttelefoner. Spørsmålet om valg blir et spørsmål om hva man ønsker og hva man vil betale.