Om oss

Vi er en norsk bedrift med stor ekspertise og over 30 års erfaring med legging, sliping og behandling av tregulv. Både TV2 og TV3 har benyttet seg av vår ekspertise.

Hos Gulvtech får du ekspertise i alle ledd når det gjelder gulv i tre og parkett. Vi leverer tjenester innen vedlikehold av tregulv, parkettgulv, utleie av slipemaskiner og salg av gulv.

Gulvsliping og parkettsliping har normalt medført en del helseskadelig støv. For 25 år siden begynte vi med støvfri gulvsliping og parkettsliping. Samtidig gikk vi bort fra løsmiddelbaserte gulvlakker. Nå bruker vi kun vannbaserte gulvlakker og miljøvennlige gulvoljer.

Sandstuveien 60A, 1184 Oslo

SANDSTUVEIEN 60 A - GRATIS PARKERING
Herman Aleksander DahlHerman Aleksander Dahl
08:13 26 Dec 23
Super jobb og oppfølging underveis, konkurransedyktig på pris gitt høy kvalitet
Marko AlekaskMarko Alekask
11:36 31 Jan 23
Stein RudolphStein Rudolph
15:12 06 Jul 21
Noen år siden jeg leide gulvslipemaskiner sist, men fikk veldig god service og har derfor alltid brukt Gulvtech. 5 stjerner fra meg!
Håvard SHåvard S
12:54 12 May 21
Leide to slipemaskiner, forbruksmateriell og 2k lakk, for å slipe eget parkettgulv. Maskinene var ikke så dyre, forbruksmateriell og lakk ble størsteparten av regninga. Pass på å røre mens man blander 2K-lakken og følg med at det ikke stivner lakk i bøtta så man unngår hvite klumper på gulvet. Ellers ble gulvet greit til slutt, til 1/3 pris av å leie noen inn. Matt-lakken de anbefalte (Ecowood 2K) ble fin og som beskrevet.
Jonathan WinsvoldJonathan Winsvold
08:26 09 Mar 21
Profesjonelle og trivelige folk. De restaurerte vårt 90 år gamle eikegulv og resultatet ble fantastisk bra. Underveis i prosessen var de veldig behjelpelige og ga gode råd om alt relatert til gulv. Anbefales!
Jahn AndersenJahn Andersen
19:37 24 Aug 20
Veldig fornøyd med jobben, god service og proffe folk. Sliping ble utført av Mirek og han gjorde en super jobb. Anbefales på det sterkeste.
Raisa MarkovRaisa Markov
09:53 16 Oct 19
Bra pris, bra kommunikasjon og vanvittig bra utføring av jobben. Parketten ble helt perfekt! Hvis folk er i tvil om lakk, se bildet. Det er altså fullstendig glansfritt og kjennes ikke plastaktig ut.
Freddie HolstadFreddie Holstad
09:30 22 Nov 17
Veldig fornøyd med utført arbeid, finish og det faktum at det var 99,9% støvfritt. Har forsøkt flere aktører tidligere men her en det en ekspertise og kvalitet i leveringen som overgår forventningene. Supert 🙂
Herman Aleksander DahlHerman Aleksander Dahl
08:13 26 Dec 23
Super job and follow-up along the way, competitive price given the high quality
Marko AlekaskMarko Alekask
11:36 31 Jan 23
Stein RudolphStein Rudolph
15:12 06 Jul 21
It has been a few years since I last rented floor sanding machines, but I received very good service and have therefore always used Gulvtech. 5 stars from me!
Håvard SHåvard S
12:54 12 May 21
Rented two sanding machines, consumables and 2k varnish, to sand own parquet floor. The machines were not that expensive, consumables and varnish made up the majority of the bill. Be sure to stir while mixing the 2K varnish and make sure that the varnish does not harden in the bucket to avoid white lumps on the floor. Otherwise, the floor was fine in the end, at 1/3 the price of hiring someone. The matt varnish they recommended (Ecowood 2K) turned out fine and as described.
Jonathan WinsvoldJonathan Winsvold
08:26 09 Mar 21
Professional and pleasant people. They restored our 90-year-old oak floor and the result was fantastic. During the process, they were very helpful and gave good advice on everything related to flooring. Recommended!
Jahn AndersenJahn Andersen
19:37 24 Aug 20
Very satisfied with the job, good service and professional people. Sanding was done by Mirek and he did a super job. Strongly recommended.
Raisa MarkovRaisa Markov
09:53 16 Oct 19
Good price, good communication and insanely good execution of the job. The parquet was absolutely perfect! If people are in doubt about varnish, see the picture. It is thus completely gloss-free and does not feel plastic-like.
Freddie HolstadFreddie Holstad
09:30 22 Nov 17
Very happy with the work done, finish and the fact that it was 99.9% dust free. Have tried several players in the past, but here there is an expertise and quality in the delivery that exceeds expectations. Super 🙂
js_loader