Nyttig informasjon om tregulv

Tregulv er hygroskopisk som på godt norsk vil si at det er levende i den forstand at det beveger seg ut fra miljøet det befinner seg i. Dersom inneklimaet har vært for fuktig vil treverket bøye seg innover, som på fagspråket kalles for kupning (se figur 1). Hvis de kupede gulvbordene slipes og gulvet får normalt fuktinnhold igjen vil det få motsatt effekt og bøye seg oppover i en skålformet fasong.

På samme måte vil for lav luftfuktighet i rommet føre til at gulvet trekker seg sammen oppover i en skålformet form over tid (se figur 2). Dette vil medføre sprekkdannelser i gulvet. For å motvirke denne prosessen anbefaler vi å kjøpe en liten elektrisk luftfukter til å ha i huset. Husk at årstidene også vil ha en innvirkning på treverkets bevegelser. Dersom et skålformet gulv slipes vil gulvet få motsatt effekt (kupning) når gulvbordene får normalt fuktinnhold igjen (se figur 1).

Anbefalt luftfuktighet er 35-65 % RF (relativ luftfuktighet).

 

Det har blitt stadig vanligere å ha gulvvarme i store deler av huset. Dersom man ønsker å legge nytt gulv, eller slipe og behandle det så må gulvvarmen være avstengt i god tid før. Etter behandlingen er ferdig bør man avvente med å skru det på igjen før det har gått minst en uke og dette bør skje gradvis. Det er også viktig at temperaturen på gulvoverflaten ikke overstiger 27 grader celsius.

På samme tid er det viktig å notere seg at varmepumper også spiller inn på treverket. Jo høyere innetemperatur, jo tørrere inneklima og dette kan da føre til skålning (se figur 1) og ytterligere sprekkdannelser i gulvet. Derfor er det viktig å tenke på gulvets behov dersom man ønsker det beste resultatet over tid. Med det sagt er det ikke et problem å ha gulvvarme eller andre oppvarmingsmuligheter – dersom gulvet begynner å skålne/sprekke så kan det løses ved å skru ned varmen og tilføre fuktighet ved å kjøpe en elektrisk luftfukter!

Dersom man velger en lamellkonstruksjon vil parketten legges flytende som vil si at gulvbordene limes sammen istedenfor at hvert bord forankres til undergulvet. Gulvet vil på denne måten bevege seg som en helhet. Det bør ikke settes tunge gjenstander (fx et kjøkken) på et gulv som ligger flytende da dette vil begrense bevegelsene til det helhetlige gulvet. Dette kan da medføre sprekkdannelser over tid.

Hvilken behandling du velger får stor betydning for gulvets utseende og vedlikehold. Gulningsprosessen er vesentlig forskjellig mellom hvilken behandling du velger og de forskjellige produktene. Det er veldig viktig å tenke nøye igjennom hva man ønsker å oppnå med gulvet – eksempelvis om det skal være i et klasserom, jobblokale eller i en privatbolig. VI skiller normalt mellom grunnlakk, lakk for normal slitasje og lakk for sterk slitasje. Når det gjelder olje skiller vi mellom penetrerende oljer og hardvoksoljer.

Om dette høres helt gresk ut så fortvil ikke – VI er her for å hjelpe DEG med å ta det beste valget og behandlingsform for at du skal oppnå drømmegulvet ditt!

Dersom du ønsker å slipe gulvet selv har vi utleiemaskiner og salg av både oljer og lakk. Vår faglig ekspertise og gode råd følger selvfølgelig med. Vi tilbyr også profesjonell støvfri gulvsliping til svært konkurransedyktige priser.

Dersom man ønsker å hellime tregulv på betong må fuktinnholdet i undergulvet være så lav av fuktskader unngås. Overflaten må også være stabil, ren, plan og hard. Er det gulvvarme skal denne være innregulert på forhånd. Fuktnivået i betong skal dokumenteres med en RF (relativ fuktighet) måling hvor det ikke bør være høyere enn 65% RF.

Ved bruk av enkelte limtyper og spesifisert limmengde kan det monteres parkett på betong med en RF på opp til 85% uten gulvvarme. Ved gulvvarme skal fuktigheten være under 75% RF.

Smuss, skitt, støv og vann er noe tregulv misliker sterkt. Vi anbefaler å bruke møbelknotter, dørmatter og andre matter/tepper ved områder som utsettes for stor trafikk. Eksempelvis ved kassedisken i butikker, ved utgangsdøra og lignende. Det er viktig å utføre regelmessig renhold med tørrmopping, støvsuging og vask med en fuktig klut. Dette utføres ved behov. Ved vasking av lakkerte gulv bør man ikke bruke grønnsåpe. Grønnsåpen legger igjen en hinne som vil gjøre det vanskeligere å overlakkere ved et senere tidspunkt.

Vi anbefaler alle som har lakkerte parkettgulv å bruke et nøytralt syntetisk vaskemiddel. Vi tilbyr dette i vårt showroom i Sandstuveien 60A. Velurex Cleaner er vår favoritt og fjerner selv de vanskeligste rødvinsflekker og smuss!

Det fungerer på:

  • PVC
  • Linoleum
  • Laminat
  • Marmor
  • Tregulv

Dersom du har et oljet gulv anbefaler vi spesielle vaskemidler som tilfører gulvet næring. Vi tilbyr Lios Soft Balm i vårt lokale. Kom gjerne innom og kjøp med deg 1 flaske eller 2!

Finn oss her: Sandstuveien 60A, 1184 Oslo